You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Generic selectors
Tìm chính xác
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in posts
Search in pages
glossary
Filter by Categories
10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày
Ẩm thực Nhật Bản
Cách học tiếng Nhật
Cách nhớ từ vựng tiếng Nhật
chữ Hán N1
Du lịch Nhật Bản
Đề thi đại học tiếng Nhật
Đề thi N1
Đề thi N2
Đề thi N3
Đề thi N4
Đề thi N5 tiếng Nhật
Đọc hiểu N5
Học chữ Kanji bằng hình ảnh
Học mina trung cấp
Học tiếng Nhật
Học tiếng Nhật Online
Học tiếng nhật qua bài hát
Học tiếng Nhật qua game
Học tiếng Nhật qua manga
Kanji N2
Kanji N3
Khác
Kinh nghiệm sống tại Nhật Bản
Luyện đọc báo Nhật
Luyện đọc tiếng Nhật N2
Luyện đọc tiếng Nhật N3
Luyện nghe N2
Luyện nghe N3
Luyện Nghe tiếng Nhật N5
Luyện nói tiếng Nhật
Luyện thi N1
Luyện thi N2
Luyện thi N3
Luyện thi N4
Luyện thi N5
Luyện thi tiếng Nhật
Luyện viết tiếng Nhật
mon chế
Nghệ thuật gấp giấy Origami
Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp tiếng Nhật N2
Ngữ pháp tiếng Nhật N3
Ngữ pháp tiếng Nhật N4
Ngữ Pháp tiếng Nhật N5
Thành ngữ tiếng Nhật
Tiếng Nhật chuyên nghành
Tiếng Nhật cơ bản
Tiếng Nhật giao tiếp
Tổng hợp Kanji N4
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật
Truyện cổ tích Nhật Bản
truyện cười tiếng Nhật
truyện tranh tiếng Nhật vui
Từ điển Kanji
Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật
Từ điển Nhật Việt
Từ điển Việt Nhật
Tự học Minna no nihongo
Từ vựng N2
Từ vựng N3
Từ vựng N4
Từ vựng N5
Từ vựng tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật N1
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Văn hóa Nhật Bản
Vui học tiếng Nhật
Xem nhiều

Kanji 面

Âm Hán Việt của chữ 面 : DIỆN.

Cách đọc chữ 面 :

Onyomi : めん.

Kunyomi :

Cấp độ :

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 面 :

面(がめん):màn hình

面(しょうめん):chính diện

面(ほうめん):phương diện

(めんせき):diện tích

凹面鏡(オウメンキョウ) : Kính lõm

仮面(カメン) : Mặt nạ

面(ガンメン) : Nét mặt

面(キョクメン) : Bề mặt bị cong

面(クメン) : Sự cố gắng xoay sở làm

面(ほそおもて) : Mặt thon thả

面(しめん) : Mặt giấy

面(シメン) : Trang tạp chí

斜面(シャメン) : Mặt nghiêng

(まじめ) :Chăm chỉ, nghiêm túc

面(しょう めん) : Chính diện

面(センメン) : Rửa mặt

面(そくめん) :Mặt bên

面(じめん) :Mặt đất

帳面(チョウメン) : Sổ ghi nhớ; sổ kế toán

面(ハンメン) : nửa mặt

面(はなづら) : Chóp mũi

面(ひょうめん) :Bề mặt, bề ngoài

覆面(フクメン) : Mạng che mặt

面(ヘイメン) : Bình diện

面(ヘキメン) : Bề mặt bức tường

面(ホウメン): Phương diện

面影(おもかげ) : Ngoại hình

(メンカイ) : Cuộc gặp gỡ

面詰(メンキツ) : Khiển trách cá nhân

面魂(つらだましい) : Dữ tợn hoặc khiêu khích nhìn

(メンセキ) : Diện tích

(おもなが) : Khuôn mặt dài

(メンボク・メンモク) : danh dự

面(やおもて) : đầu chiến tuyến (nơi hòn tên mũi đạn)

面(リメン) : Mặt trái

面倒(メンドウ) : Khó khăn; trở ngại

面(そとづら) : Bề ngoài

面罵(メンバ) : Nhục mạ

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 面 :

面 (かいとうかんめん) : Thay đổi diện mạo mà nộing kho dông đổi

鬼面 (きめんぶっしん) : quỷ diện phật tâm

(きゅうねんめんぺき) : cửu niên diện bích

面 (しかくしめん) : chỉ trích nặng nề

面獣 (じんめんじゅうしん) : Nhân diện thú tâm, tương tự thú đội lốt người

躍如 (めんぼくやくじょ) : đáp ứng kỳ vọng

(めんもくいっしん) : thay da đổi thịt

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 面 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Generic selectors
Tìm chính xác
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in posts
Search in pages
glossary
Filter by Categories
10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày
Ẩm thực Nhật Bản
Cách học tiếng Nhật
Cách nhớ từ vựng tiếng Nhật
chữ Hán N1
Du lịch Nhật Bản
Đề thi đại học tiếng Nhật
Đề thi N1
Đề thi N2
Đề thi N3
Đề thi N4
Đề thi N5 tiếng Nhật
Đọc hiểu N5
Học chữ Kanji bằng hình ảnh
Học mina trung cấp
Học tiếng Nhật
Học tiếng Nhật Online
Học tiếng nhật qua bài hát
Học tiếng Nhật qua game
Học tiếng Nhật qua manga
Kanji N2
Kanji N3
Khác
Kinh nghiệm sống tại Nhật Bản
Luyện đọc báo Nhật
Luyện đọc tiếng Nhật N2
Luyện đọc tiếng Nhật N3
Luyện nghe N2
Luyện nghe N3
Luyện Nghe tiếng Nhật N5
Luyện nói tiếng Nhật
Luyện thi N1
Luyện thi N2
Luyện thi N3
Luyện thi N4
Luyện thi N5
Luyện thi tiếng Nhật
Luyện viết tiếng Nhật
mon chế
Nghệ thuật gấp giấy Origami
Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp tiếng Nhật N2
Ngữ pháp tiếng Nhật N3
Ngữ pháp tiếng Nhật N4
Ngữ Pháp tiếng Nhật N5
Thành ngữ tiếng Nhật
Tiếng Nhật chuyên nghành
Tiếng Nhật cơ bản
Tiếng Nhật giao tiếp
Tổng hợp Kanji N4
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật
Truyện cổ tích Nhật Bản
truyện cười tiếng Nhật
truyện tranh tiếng Nhật vui
Từ điển Kanji
Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật
Từ điển Nhật Việt
Từ điển Việt Nhật
Tự học Minna no nihongo
Từ vựng N2
Từ vựng N3
Từ vựng N4
Từ vựng N5
Từ vựng tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật N1
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Văn hóa Nhật Bản
Vui học tiếng Nhật
Xem nhiều

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :

error: