Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 34

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 34

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 34. Mời các bạn tiếp tục học 10 từ vựng N3 tiếp theo theo sách mimi kara oboeru.

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 34

331. 競争 – きょうそう : cạnh tranh, thi đua

Ví dụ :

どちらがいい成績をとるか、友達と競争した
tôi đang đấu với bạn xem bên nào sẽ giành được thành tích tốt

競争が厳しい : cuộc tranh đua nghiêm ngặt

競争が激しい : cạnh tranh gay gắt

332. 応援 – おうえん : động viên, khích lệ

Ví dụ :

自分の学校のチームを応援する
ủng hộ cho đội của trường mình

333. 拍手 – はくしゅ : vỗ tay, nắm tay

Ví dụ :

ステージの歌手に拍手する
vỗ tay cổ vũ cho ca sỹ trên sân khấu

ゲストを拍手で迎える : vỗ tay chào đón khách mời
拍手を送る : vỗ tay

334. 人気 – にんき : ưa chuộng, yêu thích

Ví dụ :

彼はクラスで一番人気がある
anh ấy được yêu thích nhất lớp

新しいゲーム機が人気だ
chiếc máy trò chơi mới đươc ưu chuộng

人気の映画を見る
xem bộ phim được yêu thích

335. うわさ – : tin đồn, lời đồn

Ví dụ :

クラスメートのうわさをしていたら、そこに本人が現れた
cậu ta đã lộ rõ bộ mặt thật khi tạo tin đồn về các bạn cùng lớp

消費税が上がるといううわさがある
có tin đồn thuế tiêu dùng tăng

336. 情報 – じょうほう : tin tức, thông tin

Ví dụ :

テレビからいろいろな情報を得る
nắm bắt được nhiểu thông tin từ Tivi

337. 交換 – こうかん : trao đổi, thay thế

Ví dụ :

名刺を交換する : trao đổi danh thiếp

意見を交換する : trao đổi ý kiến

時計の電池が切れたので交換した
hết pin đồng hồ nên tôi thay pin

Từ tương tự :

やり取り、取り換える

338. 流行 – りゅうこう : lưu hành, thịnh hành

Ví dụ :

新しい流行 : sự thịnh hành mới

若者の間でプログが流行している
Viết blog đang rất thịnh hành trong giới trẻ

インフルエンザは流行する
dịch cúm đang hoành hành

339. 宣伝 – せんでん : quảng bá

Ví dụ :

バーゲンセールの宣伝が始まった
việc quảng bá cho đợt bán giám giá đã bắt đầu

新商品をテレビで宣伝する
quảng bá sản phẩm mới trên Tivi

340. 広告 – こうこく : quảng cáo

Ví dụ :

新製品の広告がのっていた
có quảng cáo sản phẩm mới

広告が出る : quảng cáo hiện ra

広告が載せる : quảng cáo được đăng lên

Trên đây là 10 Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 34. Mời các bạn tiếp tục học bài tiếp theo tại đây : bài 35. Hoặc xem các bài khác trong nhóm bài : từ vựng N3 sách mimi kara oboeru nihongo.

Ngoài ra các bạn có thể ôn nhanh list từ vựng N3 sách mimi tại đây : ôn nhanh từ vựng mimi kara oboeru

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: