Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 87

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 87

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 87Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 87 Mời các bạn tiếp tục học 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 87

“871. 訪ねる[たずねる] Nghĩa tiếng Anh : visit, go to see. Nghĩa tiếng Việt : viếng thăm
Ví dụ:
彼はニューヨークの友達を訪ねた。
Dịch nghĩa :
Anh ấy đã đến thăm bạn ở newyork”
“872. 打つ[うつ] Nghĩa tiếng Anh : hit, strike. Nghĩa tiếng Việt : đánh, đập
Ví dụ:
転んでひざを打ちました。
Dịch nghĩa :
tôi đã ngã đập khuỷu tay xuống”
“873. 相談[そうだん] Nghĩa tiếng Anh : consultation, advice. Nghĩa tiếng Việt : thảo luận
Ví dụ:
相談したいことがあります。
Dịch nghĩa :
Tôi muốn việc thảo luận”
“874. 玄関[げんかん] Nghĩa tiếng Anh : entrance, door. Nghĩa tiếng Việt : hành lang
Ví dụ:
玄関に花を飾りました。
Dịch nghĩa :
Hoa đã được trang trí ở hành lang

“875. 兄弟[きょうだい] Nghĩa tiếng Anh : sibling. Nghĩa tiếng Việt : anh em
Ví dụ:
彼は3人兄弟です。
Dịch nghĩa :
Anh ấy có 3 anh em”
“876. 長男[ちょうなん] Nghĩa tiếng Anh : eldest son. Nghĩa tiếng Việt : trưởng nam
Ví dụ:
彼の長男は8才です。
Dịch nghĩa :
Con trai lớn nhất của anh ấy 8 tuổi”
“877. 高さ[たかさ] Nghĩa tiếng Anh : height. Nghĩa tiếng Việt : chiều cao
Ví dụ:
富士山の高さは3,776メートルです。
Dịch nghĩa :
Núi phú sĩ cao 3776 mét”
“878. [よう] Nghĩa tiếng Anh : things to do. Nghĩa tiếng Việt : có việc gì
Ví dụ:
私に何か用ですか。
Dịch nghĩa :
Tôi có thể giúp gì cho anh? Anh có việc gì cần ở tôi à?”
“879. 時代[じだい] Nghĩa tiếng Anh : age, era. Nghĩa tiếng Việt : thời đại
Ví dụ:
今は便利さとスピードの時代だ。
Dịch nghĩa :
chúng ta đang sống trong thời kì hiện đại”
“880. 位置[いち] Nghĩa tiếng Anh : position, location. Nghĩa tiếng Việt : vị trí
Ví dụ:
私の町は東京の北に位置します。
Dịch nghĩa :
Thành phố của tôi nằm ở phía bắc của tokyo”

 

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Trên đây là nội dung của 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 87.

Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Vui lòng không copy và đăng bài viết lên web khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :