You dont have javascript enabled! Please enable it!

tổ tiên, má, đầy người tiếng Nhật là gì ?

tổ tiên, má, đầy người tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tổ tiên, má, đầy người tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
tổ tiên, má, đầy người tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tổ tiên má đầy người

tổ tiên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せんぞ
Ví dụ :
trong thần đạo thì tổ tiên rất quan trọng
ではにします。

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほお
Ví dụ :
Cô ấy đã bôi đỏ má rồi đó
はほおをく染めたわ。

đầy người

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まんいん
Ví dụ :
chiếc xe buýt này đã đầy khách
このバスはです。

Trên đây là nội dung bài viết : tổ tiên, má, đầy người tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: