You dont have javascript enabled! Please enable it!

đá quý, tổ, ranh giới, biên giới tiếng Nhật là gì ?

đá quý, tổ, ranh giới, biên giới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đá quý, tổ, ranh giới, biên giới tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đá quý, tổ, ranh giới, biên giới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đá quý tổ ranh giới, biên giới

đá quý

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほうせき
Ví dụ :
loại đá quý mà tôi thích nhất là kim cương
きなはダイヤモンドなの。

tổ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc :
Ví dụ :
đàn kiến làm tổ trong lòng đất
アリはに巣をります。

ranh giới, biên giới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さかい
Ví dụ :
ranh giới giữa 2 thành phố có con sông chảy qua
つのの境にれているの。

Trên đây là nội dung bài viết : đá quý, tổ, ranh giới, biên giới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: