You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

buồn chán, cuối tháng ( từ ngày 20 đến ngày 30 ), kem tiếng Nhật là gì ?

buồn chán, cuối tháng ( từ ngày 20 đến ngày 30 ), kem tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

buồn chán, cuối tháng ( từ ngày 20 đến ngày 30 ), kem tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
buồn chán, cuối tháng ( từ ngày 20 đến ngày 30 ), kem tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : buồn chán cuối tháng ( từ ngày 20 đến ngày 30 ) kem

buồn chán

Nghĩa tiếng Nhật () : 退
Cách đọc : たいくつ
Ví dụ :
Câu chuyện buồn chán của hiệu trưởng lại tiếp tục rồi
退屈ないたんだよ。

cuối tháng ( từ ngày 20 đến ngày 30 )

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げじゅん
Ví dụ :
công việc này sẽ hoàn thành vào cuối tháng sau
この旬にはわります。

kem

Nghĩa tiếng Nhật () : クリーム
Cách đọc : クリーム
Ví dụ :
Sau khi giặt đồ, tôi đã bôi kem vào tay
をしたあと、にクリームをぬります。

Trên đây là nội dung bài viết : buồn chán, cuối tháng ( từ ngày 20 đến ngày 30 ), kem tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: