You dont have javascript enabled! Please enable it!

được dạy, thương nhân, thanh toán tiếng Nhật là gì ?

được dạy, thương nhân, thanh toán tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

được dạy, thương nhân, thanh toán tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
được dạy, thương nhân, thanh toán tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : được dạy thương nhân thanh toán

được dạy

Nghĩa tiếng Nhật () : わる
Cách đọc : おそわる
Ví dụ :
tôi được bố mẹ của mình dạy cho rất nhiều điều
からくをわりました。

thương nhân

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょうにん
Ví dụ :
thương nhân thì rất giỏi về các con số nhỉ
いね。

thanh toán

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かんじょう
Ví dụ :
thanh toán giúp tôi
お勘をしてください。

Trên đây là nội dung bài viết : được dạy, thương nhân, thanh toán tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: