lên xe, vật thực, vượt quá tiếng Nhật là gì ?

lên xe, vật thực, vượt quá tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lên xe, vật thực, vượt quá tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
lên xe, vật thực, vượt quá tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lên xe vật thực vượt quá

lên xe

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょうしゃ
Ví dụ :
phí vận chuyển của chiếc xe này sẽ trả khi lên xe
このバスのするときにいます。

vật thực

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じつぶつ
Ví dụ :
khi giải thích cái gì đó mà dùng vật thực để minh hoạ có phải dễ hiểu hơn không
かのをするときは使うとわかりやすいの。

vượt quá

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちょうか
Ví dụ :
chỗ hành lí này nặng quá mức cho phép
このです。

Trên đây là nội dung bài viết : lên xe, vật thực, vượt quá tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :