You dont have javascript enabled! Please enable it!

tiếp xúc, hại, cái hại, sự thèm ăn tiếng Nhật là gì ?

tiếp xúc, hại, cái hại, sự thèm ăn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tiếp xúc, hại, cái hại, sự thèm ăn tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
tiếp xúc, hại, cái hại, sự thèm ăn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiếp xúc hại, cái hại sự thèm ăn

tiếp xúc

Nghĩa tiếng Nhật () : する
Cách đọc : せっする
Ví dụ :
cho trẻ con tiếp xúc với động vật là một điều rất tốt
するのはいことです。

hại, cái hại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : がい
Ví dụ :
uống rượu quá nhiều sẽ gây hại cho sức khoẻ
ぎはに害があります。

sự thèm ăn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょくよく
Ví dụ :
hôm nay tôi không có cảm giác thèm ăn
がありません。

Trên đây là nội dung bài viết : tiếp xúc, hại, cái hại, sự thèm ăn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: