You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

liên tục, ngoại khoa, vui vẻ tiếng Nhật là gì ?

liên tục, ngoại khoa, vui vẻ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

liên tục, ngoại khoa, vui vẻ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
liên tục, ngoại khoa, vui vẻ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : liên tục ngoại khoa vui vẻ

liên tục

Nghĩa tiếng Nhật () : えず
Cách đọc : たえず
Ví dụ :
ngày hôm nay điện thoại đã reo liên tục không ngừng
えずりました。

ngoại khoa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げか
Ví dụ :
tôi bị gãy xương nên đã phải nhập viện vào khoa ngoại
してしました。

vui vẻ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ようき
Ví dụ :
cô ấy là người luôn vui vẻ
はとても陽です。

Trên đây là nội dung bài viết : liên tục, ngoại khoa, vui vẻ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: