You dont have javascript enabled! Please enable it!

bắt đầu lại, khởi động lại, mua chuộc, cách sống tiếng Nhật là gì ?

bắt đầu lại, khởi động lại, mua chuộc, cách sống tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bắt đầu lại, khởi động lại, mua chuộc, cách sống tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bắt đầu lại, khởi động lại, mua chuộc, cách sống tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bắt đầu lại, khởi động lại mua chuộc cách sống

bắt đầu lại, khởi động lại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さいかい
Ví dụ :
trận đấu đã được bắt đầu lại ngay à
はすぐにされたの。

mua chuộc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ばいしゅう
Ví dụ :
anh ta có vẻ như đã bị mua chuộc
されたらしいわ。

cách sống

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いきかた
Ví dụ :
hãy sống cách sống của chính mình đi
らしいをしなさい。

Trên đây là nội dung bài viết : bắt đầu lại, khởi động lại, mua chuộc, cách sống tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: