You dont have javascript enabled! Please enable it!

số lượng lớn, lãi suất, nhân quyền tiếng Nhật là gì ?

số lượng lớn, lãi suất, nhân quyền tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

số lượng lớn, lãi suất, nhân quyền tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
số lượng lớn, lãi suất, nhân quyền tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : số lượng lớn lãi suất nhân quyền

số lượng lớn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たいりょう
Ví dụ :
ngày hôm qua một số lượng lớn rác đã được thải ra
のゴミがた。

lãi suất

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きんり
Ví dụ :
gần đây lãi suất ngân hàng tăng nhẹ
がった。

nhân quyền

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じんけん
Ví dụ :
tất cả mọi người đều có nhân quyền
ての権がある。

Trên đây là nội dung bài viết : số lượng lớn, lãi suất, nhân quyền tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: