You dont have javascript enabled! Please enable it!

trời mưa, chạy nhanh, gian lận, quay cóp tiếng Nhật là gì ?

trời mưa, chạy nhanh, gian lận, quay cóp tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trời mưa, chạy nhanh, gian lận, quay cóp tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
trời mưa, chạy nhanh, gian lận, quay cóp tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trời mưa chạy nhanh gian lận, quay cóp

trời mưa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : うてん
Ví dụ :
trận đấu tạm dừng vì mưa to
です。

chạy nhanh

Nghĩa tiếng Nhật () : 駆け
Cách đọc : かけあし
Ví dụ :
tôi đã chạy thật nhanh đến nhà ga
まで駆けったよ。

gian lận, quay cóp

Nghĩa tiếng Nhật () : カンニング
Cách đọc : カンニング
Ví dụ :
những ai quay cóp sẽ bị 0 điểm
カンニングをしたは0です。

Trên đây là nội dung bài viết : trời mưa, chạy nhanh, gian lận, quay cóp tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: