học thuyết, cần cù, chăm chỉ, hầu như (không) tiếng Nhật là gì ?

học thuyết, cần cù, chăm chỉ, hầu như (không) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

học thuyết, cần cù, chăm chỉ, hầu như (không) tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
học thuyết, cần cù, chăm chỉ, hầu như (không) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : học thuyết cần cù, chăm chỉ hầu như (không)

học thuyết

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : がくせつ
Ví dụ :
đó là học thuyết mới nhất
それはね。

cần cù, chăm chỉ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きんべん
Ví dụ :
anh ta là người chăm chỉ
です。

hầu như (không)

Nghĩa tiếng Nhật () : ろくに
Cách đọc : ろくに
Ví dụ :
đêm qua tôi hầu như không ngủ
ゆうべはろくにていない。

Trên đây là nội dung bài viết : học thuyết, cần cù, chăm chỉ, hầu như (không) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :