cùng giới, phí đi du lịch, muưa bụi, nưa phùn tiếng Nhật là gì ?

cùng giới, phí đi du lịch, muưa bụi, nưa phùn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cùng giới, phí đi du lịch, muưa bụi, nưa phùn tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
cùng giới, phí đi du lịch, muưa bụi, nưa phùn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cùng giới phí đi du lịch muưa bụi, nưa phùn

cùng giới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : どうせい
Ví dụ :
tôi có nhiều bạn khác giới hơn là bạn cùng giới
よりのほうがいよ。

phí đi du lịch

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りょひ
Ví dụ :
tôi đã được bố cho tiền đi du lịch
してくれました。

muưa bụi, nưa phùn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こさめ
Ví dụ :
vì chỉ là mưa nhỏ nên không cần ô đâu
なので傘はりません。

Trên đây là nội dung bài viết : cùng giới, phí đi du lịch, muưa bụi, nưa phùn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :