đồn công an, lá rụng, logic, tuần tự tiếng Nhật là gì ?

đồn công an, lá rụng, logic, tuần tự tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đồn công an, lá rụng, logic, tuần tự tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đồn công an, lá rụng, logic, tuần tự tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đồn công an lá rụng logic, tuần tự

đồn công an

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はしゅつじょ
Ví dụ :
không có ai ở đồn công an cả
にだれもいないな。

lá rụng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おちば
Ví dụ :
mùa lá rụng đã đến rồi nhỉ
の季になりましたね。

logic, tuần tự

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すじみち
Ví dụ :
hãy suy nghĩ theo logic đi
ててえなさい。

Trên đây là nội dung bài viết : đồn công an, lá rụng, logic, tuần tự tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :