phép trừ, phép cộng, phấn viết tiếng Nhật là gì ?

phép trừ, phép cộng, phấn viết tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phép trừ, phép cộng, phấn viết tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phép trừ phép cộng phấn viết

phép trừ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひきざん
Ví dụ :
Con gái tôi đang học đến phép trừ ở trường.
っている。

phép cộng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たしざん
Ví dụ :
Con gái tôi đã học phép cộng ở trường.
った。

phấn viết

Nghĩa tiếng Nhật () : チョーク
Cách đọc : チョーク
Ví dụ :
Tôi đã dùng phấn để viết chữ lên bảng đen.
チョークで板にきました。

Trên đây là nội dung bài viết : phép trừ, phép cộng, phấn viết tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :