chuyển phát nhanh, quyết tâm, liều lĩnh, ăn, uống (kính ngữ của食べる、飲む) tiếng Nhật là gì ?

chuyển phát nhanh, quyết tâm, liều lĩnh, ăn, uống (kính ngữ của食べる、飲む) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chuyển phát nhanh, quyết tâm, liều lĩnh, ăn, uống (kính ngữ của食べる、飲む) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chuyển phát nhanh quyết tâm, liều lĩnh ăn, uống (kính ngữ của食べる、飲む)

chuyển phát nhanh

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 速達便
Cách đọc : そくたつびん
Ví dụ :
Nếu gửi chuyển phát nhanh thì hàng sẽ đến trước trưa mai.
速達便なら明日の午前中に届きます。

quyết tâm, liều lĩnh

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 必死に
Cách đọc : ひっしに
Ví dụ :
Tôi đã quyết tâm nhớ hết từ vựng đấy.
必死に単語を暗記したよ。

ăn, uống (kính ngữ của食べる、飲む)

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 上がる
Cách đọc : あがる
Ví dụ :
Hãy ăn khi đồ ăn còn lạnh ạ
冷めないうちにどうぞお上がりください。

Trên đây là nội dung bài viết : chuyển phát nhanh, quyết tâm, liều lĩnh, ăn, uống (kính ngữ của食べる、飲む) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: