nơi ở, cấp tốc, chuyển đi tiếng Nhật là gì ?

nơi ở, cấp tốc, chuyển đi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nơi ở, cấp tốc, chuyển đi tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
nơi ở, cấp tốc, chuyển đi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nơi ở cấp tốc chuyển đi

nơi ở

Nghĩa tiếng Nhật () : まい
Cách đọc : すまい
Ví dụ :
Nơi ở của tôi là ở Tokyo
まいはにあります。

cấp tốc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅうそく
Ví dụ :
Kinh tế của nước đó đang phát triển với tốc độ cao nhỉ
あの展しているのね。

chuyển đi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ゆそう
Ví dụ :
Sản phẩm này tôi sẽ gửi bằng xe tải
このはトラックで輸します。

Trên đây là nội dung bài viết : nơi ở, cấp tốc, chuyển đi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :