thuốc nhỏ mắt, ngủ quá giấc, mang tính quốc tế tiếng Nhật là gì ?

thuốc nhỏ mắt, ngủ quá giấc, mang tính quốc tế tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thuốc nhỏ mắt, ngủ quá giấc, mang tính quốc tế tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
thuốc nhỏ mắt, ngủ quá giấc, mang tính quốc tế tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thuốc nhỏ mắt ngủ quá giấc mang tính quốc tế

thuốc nhỏ mắt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めぐすり
Ví dụ :
mắt mỏi nên tôi đã tra thuốc nhỏ mắt
れたのでをさしたよ。

ngủ quá giấc

Nghĩa tiếng Nhật () : ごす
Cách đọc : ねすごす
Ví dụ :
Tôi đã đãng đi và ngủ quá giấc
うっかりごしてしまったんだ。

mang tính quốc tế

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こくさいてき
Ví dụ :
Cô ấy là ca sỹ nổi tiếng tầm cỡ quốc tế
です。

Trên đây là nội dung bài viết : thuốc nhỏ mắt, ngủ quá giấc, mang tính quốc tế tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :