đã, rồi, phát huy, tận dụng, trận chung kết tiếng Nhật là gì ?

đã, rồi, phát huy, tận dụng, trận chung kết tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đã, rồi, phát huy, tận dụng, trận chung kết tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đã, rồi phát huy, tận dụng trận chung kết

đã, rồi

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : もはや
Cách đọc : もはや
Ví dụ :
Không phải đã tới lúc cần tới sự giúp đỡ của anh ấy sao
もはや彼の助けは必要じゃないの。

phát huy, tận dụng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 生かす
Cách đọc : いかす
Ví dụ :
Cô ấy phát huy được năng lực ngôn ngữ học của mình trong công việc đấy nhỉ.
彼女は語学力を仕事に生かしているね。

trận chung kết

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 決勝
Cách đọc : けっしょう
Ví dụ :
Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng hết sức cho trận chung kết.
僕たちは頑張って決勝まで進んだよ。

Trên đây là nội dung bài viết : đã, rồi, phát huy, tận dụng, trận chung kết tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: