You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

sách, sự chia li, tiền thưởng tiếng Nhật là gì ?

sách, sự chia li, tiền thưởng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sách, sự chia li, tiền thưởng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sách, sự chia li, tiền thưởng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sách sự chia li tiền thưởng

sách

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : としょ
Ví dụ :
Đây là sách nhi đồng
これはです。

sự chia li

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : わかれ
Ví dụ :
Sự chia li lúc nào cũng sầu bi
れはいつでもしいものです。

tiền thưởng

Nghĩa tiếng Nhật () : ボーナス
Cách đọc : ボーナス
Ví dụ :
Năm nay có nhiều tiền thưởng
はボーナスがたくさんました。

Trên đây là nội dung bài viết : sách, sự chia li, tiền thưởng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: