主任 言論 主題 Nghĩa là gì しゅにん げんろん しゅだい

主任 言論 主題 Nghĩa là gì しゅにん げんろん しゅだい

主任  言論  主題  Nghĩa là gì しゅにん げんろん しゅだい
Nghĩa là gì しゅにん げんろん しゅだい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

主任

Cách đọc : しゅにん
Ý nghĩa : chủ nhiệm
Ví dụ :
です。
cô ấy là chủ nhiệm kế toán

言論

Cách đọc : げんろん
Ý nghĩa : ngôn luận, bình luận
Ví dụ :
論のの権です。
tự do ngôn luận là quyền lợi của toàn dân

主題

Cách đọc : しゅだい
Ý nghĩa : chủ đề
Ví dụ :
このです。
Chủ đề của cuốn tiểu thuyết này là phản chiến

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì しゅにん げんろん しゅだい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :