You dont have javascript enabled! Please enable it!

営業 役割 改善 Nghĩa là gì えいぎょう やくわり かいぜん

営業 役割 改善 Nghĩa là gì えいぎょう やくわり かいぜん

営業 役割 改善 Nghĩa là gì えいぎょう やくわり かいぜん
善 Nghĩa là gì えいぎょう やくわり かいぜん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

営業

Cách đọc : えいぎょう
Ý nghĩa : việc kinh doanh
Ví dụ :
しています。
Anh ấy đảm nhiệm việc kinh doanh

役割

Cách đọc : やくわり
Ý nghĩa : vai trò
Ví dụ :
みんなでしましょう。
Tất cả mọi người phụ trách vai trò của mình

改善

Cách đọc : かいぜん
Ý nghĩa : cải thiện
Ví dụ :
善しました。
Anh ấy đã cải thiện sinh hoạt ăn uống

Trên đây là nội dung bài viết : 善 Nghĩa là gì えいぎょう やくわり かいぜん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: