You dont have javascript enabled! Please enable it!

性 会 事 Nghĩa là gì せい かい こと

性 会 事 Nghĩa là gì せい かい こと

性 会 事 Nghĩa là gì せい かい こと
Nghĩa là gì せい かい こと. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

Cách đọc : せい
Ý nghĩa : giới tính
Ví dụ :
このではによるはありません。
Trong công ty này không có sự phân biệt đối xử do giới tính

Cách đọc : かい
Ý nghĩa : cuộc họp, hiệp hội
Ví dụ :
9わりました。
Cuộc họp đã kết thúc lúc 9 giờ tối

Cách đọc : こと
Ý nghĩa : sự việc
Ví dụ :
そんなをしてはいけません。
Không được làm việc đó

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì せい かい こと. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: