You dont have javascript enabled! Please enable it!

水族館 品切れ 腫れる Nghĩa là gì すいぞくかん しなぎれ はれる

水族館 品切れ 腫れる Nghĩa là gì すいぞくかん しなぎれ はれる

水族館 品切れ 腫れる Nghĩa là gì すいぞくかん しなぎれ はれる
れ 腫れる Nghĩa là gì すいぞくかん しなぎれ はれる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  れ 腫れる

水族館

Cách đọc : すいぞくかん
Ý nghĩa : Bể cá
Ví dụ :
ここのにはイカがいます。
Trong bể cá này có bạch tuộc đó

品切れ

Cách đọc : しなぎれ
Ý nghĩa : bán hết hàng
Ví dụ :
れだったよ。
Sữa đã bán hết

腫れる

Cách đọc : はれる
Ý nghĩa : sưng lên
Ví dụ :
が腫れています。
Sáng này mắt tôi bị sưng lên

Trên đây là nội dung bài viết : れ 腫れる Nghĩa là gì すいぞくかん しなぎれ はれる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: