You dont have javascript enabled! Please enable it!

Những đại từ tiếng Nhật thường gặp

Những đại từ tiếng Nhật thường gặp

Những đại từ tiếng Nhật thường gặp

Những đại từ tiếng Nhật thường gặp : đại từ là những từ có thể dùng thay thế cho danh từ, tức là có thể dùng đại từ như 1 chủ ngữ đứng sau ha, ga. Hoặc có thể dùng đại từ đứng sau wo để làm tân ngữ. Số lượng đại từ trong tiếng Nhật không nhiều. Sử dụng đại từ đôi khi rất tiện dụng, nó giúp chúng ta nói ngắn gọn hơn, hoặc giúp chúng ta giao tiếp mà không cần biết nghĩa của một số danh từ trong một số tình huống hội thoại. Chúng ta cùng điểm qua những đại từ thường gặp trong tiếng Nhật nhé :

1. これ  kore:  cái này, này, chỉ đồ vật ở gần phía người nói. Ví dụ khi đi mua hàng, chúng ta có thể chỉ tay vào sản phẩm, thậm chí không cần biết tên nó là gì và nói : korewo kudasai (hãy bán cho tôi cái này.
2. それ [それ] sore  :  cái đó, đó, chỉ đồ vật ở xa người nói, gần người nghe.
3. [わたし]   watashi:  tôi, đại từ nhân xưng chỉ người nói.
4. [かのじょ]  kanojo :  cô ấy, chị ấy, bà ấy.
5. そこ [そこ]   soko :  nơi đó, nơi xa người nói, gần người nghe.
6. あなた [あなた]  anata :  bạn, đại từ nhân xưng chỉ người nghe (dùng với người chưa biết )
7. たち [わたしたち]  watashitachi :  chúng tôi, chúng ta
8. ここ [ここ]  koko :  ở đây, nơi gần người nói xa người nghe, hoặc gần cả người nói và người nghe (khi 2 người ở gần nhau)
9. あれ [あれ]  are :  cái kia, chỉ đồ vật ở xa cả người nói và người nghe.
10. こっち [こっち]  kocchi :  phía này, hướng này.
11. あそこ [あそこ]  asoko :  chỗ kia, nơi xa cả người nói và người nghe.
12. [かれ]  kare :  anh ấy
13. これら [これら] korera  :  những cái này
14. こちら [こちら]  kochira :  phía này, hướng này.
15. 誰か [だれか]  dareka :  ai đó, 1 ai đó (không xác định)
16. そっち [そっち]  socchi :  nơi đó, nơi gần người nghe, xa người nói.
17. あっち [あっち]  acchi :  đằng kia, nơi kia, nơi xa cả người nghe và người nói.
18. ら [かれら]  karera :  các anh ấy, các chú ấy
19. そちら [そちら]  sochira :  phía đó, hướng đó
20. あちら [あちら]  achira :  phía kia, hướng kia.
21. か [なにか]  nanika :  cái gì đó, 1 cái gì đó (không xác định)

Tự học online hi vọng các bạn có thể tận dụng hết lợi thế khi sử dụng những đại từ tiếng Nhật thường gặp này.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: