You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

玄関 兄弟 長男 Nghĩa là gì ?げんかん genkan きょうだい kyoudai ちょうなん chounan

玄関 兄弟 長男 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

玄関 兄弟 長男 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?げんかん genkan きょうだい kyoudai ちょうなん chounan. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 玄

玄関

Cách đọc : げんかん genkan
Ý nghĩa : hành lang
Ví dụ :
を飾りました。
Hoa đã được trang trí ở hành lang

兄弟

Cách đọc : きょうだい kyoudai
Ý nghĩa : anh em
Ví dụ :
は3です。
Anh ấy có 3 anh em

長男

Cách đọc : ちょうなん chounan
Ý nghĩa : trưởng nam
Ví dụ :
は8才です。
Con trai lớn nhất của anh ấy 8 tuổi

Trên đây là nội dung bài viết : 玄 Nghĩa là gì ?げんかん genkan きょうだい kyoudai ちょうなん chounan. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: