You dont have javascript enabled! Please enable it!

経済 工場 技術 Nghĩa là gì けいざい こうじょう ぎじゅつ

経済 工場 技術 Nghĩa là gì けいざい こうじょう ぎじゅつ

経済 工場 技術 Nghĩa là gì けいざい こうじょう ぎじゅつ
Nghĩa là gì けいざい こうじょう ぎじゅつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

経済

Cách đọc : けいざい
Ý nghĩa : kinh tế
Ví dụ :
しました。
Tôi đã học kinh tế trong trường đại học

工場

Cách đọc : こうじょう
Ý nghĩa : nhà máy
Ví dụ :
いています。
このくにある。
Anh ấy đang làm việc tại nhà máy thực phẩm
Nhà máy của công ty này ở gần biển

技術

Cách đọc : ぎじゅつ
Ý nghĩa : kĩ thuật
Ví dụ :
い技っている。
Anh ấy có kỹ thuật cực cao

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì けいざい こうじょう ぎじゅつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: