âm hán việt và cách đọc chữ 向 禁 関

âm hán việt và cách đọc chữ

âm hán việt và cách đọc chữ 向 禁 関
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

Mục lục :

– Âm Hán Việt : Hướng

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi : む-こう
む-かう
む-き
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

方向(ほうこう):phương hướng
向かう(むかう):hướng tới
向こう(むこう):phía bên kia, phía đó
向き(むき): hướng (xe)

– Âm Hán Việt : Cấm

Cách đọc Onyomi : きん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

禁止(きんし):cấm

– Âm Hán Việt : Quan

Cách đọc Onyomi : かん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

関心(かんしん):quan tâm
関する(かんする):liên quan tới

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: