You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 団 般 幼

âm hán việt và cách đọc chữ 団 般 幼

âm hán việt và cách đọc chữ 団 般 幼
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

団 – Âm Hán Việt : ĐOÀN

Cách đọc Onyomi : だん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 団 :

(だんたい):đoàn thể
(だんち): khu chung cư
(しゅうだん):tập thể
(ふとん):nệm, chăn

般 – Âm Hán Việt : BÀN

Cách đọc Onyomi : はん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 般 :

(いっぱん):cái chung, thông thường
(ぜんぱん):sự tổng quát, toàn bộ

幼 – Âm Hán Việt : Ấu

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi : おさな
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 幼 :

(ようじ):sơ sinh
い(おさない): trẻ con, ngây thơ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: