âm hán việt và cách đọc chữ 客 様 解

âm hán việt và cách đọc chữ 客 様 解

âm hán việt và cách đọc chữ 客 様 解
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

客 – Âm Hán Việt : Khách

Cách đọc Onyomi : きゃく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 客 :

(きゃく):khách
(おきゃくさま):quý khách

様 – Âm Hán Việt : Dạng

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi : さま
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 様 :

(ようす):tình trạng
(さま): ngài, vị~
(どうよう):giống như, như nhau

解 – Âm Hán Việt : Giải

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 解 :

(かいけつ):giải quyết
(りかい):hiểu
(かいとう):trả lời, câu trả lời
(かいせつ):giải thích

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :