âm hán việt và cách đọc chữ 局 交 差

âm hán việt và cách đọc chữ 局 交 差

âm hán việt và cách đọc chữ 局 交 差
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

局 – Âm Hán Việt : Cục

Cách đọc Onyomi : きょく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 局 :

便(ゆうびんきょく):bưu điện
(やっきょく):cửa hàng thuốc

交 – Âm Hán Việt : Giao

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 交 :

(こうばん):đồn cảnh sát
(こうつう):giao thông
(こうかん):trao đổi

差 – Âm Hán Việt : Sa

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : さ-す
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 差 :

(さ):chênh lệch
す(さしだす):gửi đi
(さしだしにん):người gửi

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :