You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 復 片 枚

âm hán việt và cách đọc chữ 復 片 枚

âm hán việt và cách đọc chữ 復 片 枚
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

復 – Âm Hán Việt : PHỤC, PHÚC

Cách đọc Onyomi : ふく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 復 :

(ふくしゅう): sự ôn tập
(かいふく): sự hồi phục, sự phục hồi
(おうふく):khứ hồi

片 – Âm Hán Việt : PHIẾN

Cách đọc Onyomi : へん
Cách đọc Kunyomi : かた
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 片 :

(はへん):mảnh vụn, mảnh vỡ
ける(かたつけ):dọn dẹp
(かたみちきっぷ): vé một chiều
~(かた~):đơn

枚 – Âm Hán Việt : MAI

Cách đọc Onyomi : まい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 枚 :

(まい): ~ tờ
(まいすう): số tờ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: