âm hán việt và cách đọc chữ 押 式 信

âm hán việt và cách đọc chữ 押 式 信

âm hán việt và cách đọc chữ 押 式 信
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

押 – Âm Hán Việt : Áp

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : お-す
お-さえる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 押 :

す(おす):nhấn, ẩn
れ(おしいれ):nhấn vào
さえる(おさえる):giữ

式 – Âm Hán Việt : Thức

Cách đọc Onyomi : しき
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 式 :

しボタン(おしぼたんしき):phương thức nhấn nút
(にゅうがくしき):lễ nhập học
(すうしき):công thức toán

信 – Âm Hán Việt : Tín

Cách đọc Onyomi : しん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 信 :

(そうしん):gửi tin
じる(しんじる):tin tưởng
(しんよう):tin dùng
(じしん):tự tin

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :