âm hán việt và cách đọc chữ 放 押 準

âm hán việt và cách đọc chữ 放 押 準

âm hán việt và cách đọc chữ 放 押 準
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

放 – Âm Hán Việt : PHÓNG

Cách đọc Onyomi : ほう
Cách đọc Kunyomi : はな
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 放 :

(ほうそう): sự phát thanh
(かいほうきんし)- (かいほう): mở
す(はなす): buông tay, thả tay

押 – Âm Hán Việt : ÁP

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 押 :

す(おす) :ấn, ép
さえる(おさえる):giữ
れ(おしいれ): tủ tường

準 – Âm Hán Việt : CHUẨN

Cách đọc Onyomi : じゅん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 準 :

(じゅんび): chuẩn bị
(じゅんきゅう):tàu tốc hành thường
(すいじゅん): mực nước
 (じゅんけっしょう): trận bán kết

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :