âm hán việt và cách đọc chữ 整 券 現

âm hán việt và cách đọc chữ 整 券 現

âm hán việt và cách đọc chữ 整 券 現
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

整 – Âm Hán Việt : Chỉnh

Cách đọc Onyomi : せい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 整 :

(せいり):chỉnh lý
(せいりけん):vé chờ tới lượt (được phục vụ trong cửa hàng …)

券 – Âm Hán Việt : Khoán

Cách đọc Onyomi : けん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 券 :

(ちゅうしゃけん):vé đỗ xe
(かいすうけん):vé theo lượt
(じょうしゃけん):vé lên xe

現 – Âm Hán Việt : Hiện

Cách đọc Onyomi : げん
Cách đọc Kunyomi : あらわ-れる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 現 :

(げんきん):tiền mặt
(ひょうげん):biểu hiện
れる(あらわれる):thể hiện ra

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :