You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 暮 慣 活

âm hán việt và cách đọc chữ 暮 慣 活

âm hán việt và cách đọc chữ 暮 慣 活
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

暮 – Âm Hán Việt : MỘ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 暮 :

(おせいぼ):cuối năm
れ(くれ):lúc hoàng hôn
れ(ゆうぐれ):chiều tối

慣 – Âm Hán Việt : QUÁN

Cách đọc Onyomi : かん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 慣 :

(しゅうかん):phong tục, thói quen
れる(なれる):quen với

活 – Âm Hán Việt : HOẠT

Cách đọc Onyomi : かつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 活 :

(せいかつ):sinh hoạt
(かつじ):chữ in
(かつよう):sự tận dụng
(かっぱつ): linh hoạt, nhanh nhẹn

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: