You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 枝 葉 埋

âm hán việt và cách đọc chữ 枝 葉 埋

âm hán việt và cách đọc chữ 枝 葉 埋
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

枝 – Âm Hán Việt : CHI, KÌ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : えだ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 枝 :

(えだ):cành cây
(こえだ):cành nhỏ, cành con

葉 – Âm Hán Việt : DiỆP

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 葉 :

(こうよう):cây lá đỏ ở nhật vào mùa thu
(は):lá
(ことば):từ
(おちば):lá rụng

埋 – Âm Hán Việt : MAI

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 埋 :

める(うめる):chôn lấp, vùi dập
てる(うめたてる):lấp đất, chôn lấp
まる(うずまる):được chôn lấp, bị lấp đầy

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: