You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 残 照 硬

âm hán việt và cách đọc chữ 残 照 硬

âm hán việt và cách đọc chữ 残 照 硬
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

残 – Âm Hán Việt : TÀN

Cách đọc Onyomi : ざん
Cách đọc Kunyomi : のこ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 残 :

(ざんだかしょうごう) :kiểm tra số dư, kiểm tra tài chính
る(のこる):còn lại, sót lại
す(のこす):bỏ lại, để lại

照 – Âm Hán Việt : CHIẾU

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 照 :

(しょうめい): chiếu sáng, ánh sáng, đèn
らす(てらす): soi rọi, chiếu rọi
(たいしょうてき): mang tính đối chiếu

硬 – Âm Hán Việt : NGẠNH

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi : かた
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 硬 :

(こうか):tiền kim loại, đồng tiền
い(かたい):cứng, cứng rắn

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: