You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 煙 当 全

âm hán việt và cách đọc chữ 煙 当 全

âm hán việt và cách đọc chữ 煙 当 全
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

煙 – Âm Hán Việt : Yên

Cách đọc Onyomi : えん
Cách đọc Kunyomi : けむり
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 煙 :

(きんえん):cấm hút thuốc
(けむり):khói

当 – Âm Hán Việt : Đương

Cách đọc Onyomi : とう
Cách đọc Kunyomi : あ-たる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 当 :

(ほんとう):thực sự
たる(あたる):trúng (số), đập trúng vào (mặt)
~(とう~):~ đó
たり(あたりまえ):đương nhiên
(べんとう):cơm hộp

全 – Âm Hán Việt : Toàn

Cách đọc Onyomi : ぜん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 全 :

(あんぜん):an toàn
(あんぜん):toàn bộ
(ぜんせき):tất cả các chỗ (vé)
(ぜんぜん):hoàn toàn

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: