You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 畑 署 依

âm hán việt và cách đọc chữ 畑 署 依

âm hán việt và cách đọc chữ 畑 署 依
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

畑 – Âm Hán Việt : VƯỜN

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : はたけ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 畑 :

(はたけ):ruộng, đồng
(はなばたけ) cánh đồng hoa

署 – Âm Hán Việt : THỰ

Cách đọc Onyomi : しょ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 署 :

(しょめい):tên
(しょうぼうしょ):cục phòng cháy chữa cháy
(ぶしょ):phòng ban
(ぜいむしょ):phòng thuế

依 – Âm Hán Việt : Y, Ỷ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 依 :

(いらい):nhờ vả

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: