You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 留 守 伝

âm hán việt và cách đọc chữ 留 守 伝

âm hán việt và cách đọc chữ 留 守 伝
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

留 – Âm Hán Việt : LƯU

Cách đọc Onyomi : りゅう、る
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 留 :

(ほりゅう):bảo lưu
(ていりゅうじょ):bến đỗ xe bus
(りゅうがく):du học
(かきとめ):ghi lại

守 – Âm Hán Việt : THỦ

Cách đọc Onyomi : しゅ、す
Cách đọc Kunyomi : まも
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 守 :

な(ほしゅてき):bảo thủる(まもる):bảo vệ
(るす):sự vắng nhà
り(おまもり):bùa (hộ thân)

伝 – Âm Hán Việt : TRUYỀN

Cách đọc Onyomi : でん
Cách đọc Kunyomi : つた
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 伝 :

(でんごん):tin nhắn, lời nhắn
う(てつだう):giúp đỡ
える(つたえる):nhắn, truyền đạt

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: