You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 線 面 普

âm hán việt và cách đọc chữ 線 面 普

âm hán việt và cách đọc chữ 線 面 普
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

線 – Âm Hán Việt : Tuyến

Cách đọc Onyomi : せん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 線 :

(せん):đường
(ばんせん):tuyến đường số ~

面 – Âm Hán Việt : Diện

Cách đọc Onyomi : めん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 面 :

(ぜんめん):toàn diện
(がめん):màn hình
(ほうめん):phương diện

普 – Âm Hán Việt : Phổ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 普 :

(ふつう):thông thường

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: