You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 職 紹 介

âm hán việt và cách đọc chữ 職 紹 介

âm hán việt và cách đọc chữ 職 紹 介
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

職 – Âm Hán Việt : CHỨC

Cách đọc Onyomi : しょく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 職 :

(しょくぎょう):nghề nghiệp
退(たいしょく):nghỉ việc
(しょくば):nơi làm việc
(しょくにん):Nghệ nhân

紹 – Âm Hán Việt : THIỆU

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 紹 :

(しょうかい):giới thiệu

介 – Âm Hán Việt : GiỚI

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 介 :

(かいにゅう):can thiệp
護(かいご):chăm sóc (bệnh nhân)

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: