âm hán việt và cách đọc chữ 職 紹 介

âm hán việt và cách đọc chữ

âm hán việt và cách đọc chữ 職 紹 介
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

Mục lục :

– Âm Hán Việt : CHỨC

Cách đọc Onyomi : しょく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ :

職業(しょくぎょう):nghề nghiệp
退職(たいしょく):nghỉ việc
職場(しょくば):nơi làm việc
職人(しょくにん):Nghệ nhân

– Âm Hán Việt : THIỆU

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ :

紹介(しょうかい):giới thiệu

– Âm Hán Việt : GiỚI

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ :

介入(かいにゅう):can thiệp
介護(かいご):chăm sóc (bệnh nhân)

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: