You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 資 難 訓

âm hán việt và cách đọc chữ 資 難 訓

âm hán việt và cách đọc chữ 資 難 訓
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

資 – Âm Hán Việt : TƯ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 資 :

源(しげん):tài nguyên
(しきん):tiền vốn
(しりょう):tài liệu

難 – Âm Hán Việt : NAN, NẠN

Cách đọc Onyomi : なん
Cách đọc Kunyomi : かた、むずか
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 難 :

(ひなん):trốn nạn, chạy trốn
しい(むずかしい):khó
(こんなん):khó khăn
~しい(しずらい): khó làm ~

訓 – Âm Hán Việt : HuẤN

Cách đọc Onyomi : くん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 訓 :

(きょうくん):giáo huấn
み(くんよみ):cách đọc âm kun trong tiếng nhật

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: