âm hán việt và cách đọc chữ 階 段 営

âm hán việt và cách đọc chữ 階 段 営

âm hán việt và cách đọc chữ 階 段 営
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

階 – Âm Hán Việt : GIAI

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 階 :

 (かいだん): cầu thang
(だんかい):giai đoạn
(かい):tầng ~

段 – Âm Hán Việt : ĐOẠN

Cách đọc Onyomi : だん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 段 :

(だん): đoạn
と(だん): thậm chí hơn
(しゅだん):thủ đoạn, phương cách
(いしだん): cầu thang đá

営 – Âm Hán Việt : DOANH

Cách đọc Onyomi : えい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 営 :

(えいぎょう): doanh nghiệp, kinh doanh. (けいえい): kinh doanh
(うんえい): sự quản lí

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :