Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Tiếng Nhật cơ bản

Tổng hợp cách dùng trợ từ で

Cách dùng trợ từ で - trợ từ tiếng Nhật. Chào các bạn, trong loạt bài viết này, tự học online xin được giới thiệu tới các bạn tổng hợp các cách dùng của các trợ từ trong tiếng Nhật.

Tổng hợp cách dùng trợ từ で - trợ từ tiếng Nhật

Các cách dùng trợ từ で :

Chỉ nơi hành động xảy ra :

本屋で本を買いました
honyade honwo kaimashita
Tôi đã mua sách ở hiệu sách

Chỉ phạm vi khi muốn nói mức độ cao nhất (xinh nhất, đẹp nhất, lớn nhất, giàu nhất) :

この村では彼は一番金持ちです
konomuradeha kareha ichiban kanemochidesu
Trong làng này, anh ấy là người giàu nhất

このクラスでは彼女は一番頭がいいです
kono kurasudeha kanojoha ichiban atamaga iidesu
Trong lớp này, cô ấy là người thông minh nhất

Chỉ phương tiện, cách thức được sử dụng :

車できました
kurumade kimashita

Tôi đến bằng xe ô tô

Chỉ phạm vi thời gian

この宿題は一時間で終わります。
kono shukudaiha ichijikande owarimasu
Bài tập này 1 tiếng là xong

Chỉ nguyên nhân, lý do :

雨で出掛かれなかった
amede dekakerarenakatta

Do trời mưa nên tôi không ra ngoài được

Chỉ chủ thể của hành động

二人でやりましょう
futaride yarimashou
2 ta cùng làm đi

Chỉ vật liệu, chất liệu được dùng :

この車はプラスチックで作られた。
kono kurumaha purasuchikkude tsukurareta
Chiếc xe này được làm bằng nhựa

xem thêm : Tổng hợp cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

Trên đây là ví dụ minh hoạ và Cách dùng trợ từ で. Mời các bạn lần lượt xem cách dùng các trợ từ khác trong loạt bài viết : trợ từ tiếng Nhật.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *