Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Từ vựng N3

Cách dùng từ あんぜん- Từ vựng tiếng Nhật N3Cách dùng từ あんぜん- Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ あんぜん- Từ vựng tiếng Nhật N3. Chào các bạn trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật N3 lần này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn những từ vựng N3 hay xuất hiện trong đề chọn cách dùng đúng. Mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 1 từ vựng và 4 câu hỏi phía dưới. Các bạn sẽ phải đọc từng câu hỏi để chọn cách trả lời đúng nhất cho từ vựng đó (xem câu hỏi mẫu trong bài : Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3).

Đây là dạng bài đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ cách dùng của từ trong các tình huống Nhất định. Nếu không nắm rõ ý nghĩa và cách dùng, các bạn khó có thể làm được dạng bài này. Hiểu lơ mơ ý nghĩa của từ cũng là một nguyên nhân mà nhiều bạn rất sợ dạng bài này.

Cách dùng từ あんぜん- Từ vựng tiếng Nhật N3

Từ loại :   tính từ

Ý nghĩa : an toàn

Ví dụ trong đề thi :

つぎのことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのを 1・2・3・4から 一つ えらびなさい
Hãy chọn cách dùng đúng nhất của từ trong các câu 1, 2, 3, 4

あんぜん

この まちは よるも あんぜんです。
にちようびは いつも いえで あんぜんに して います。
この きかいは あんぜんてきに つかって ください。
わたしは げんきですから、あんぜんして ください。

Giải thích

Câu thứ 1 : この まちは よるも あんぜんです。Dịch nghĩa: :”ban đêm ở thành phố này rất an toàn”, ta nhận thấy cả dịch nghĩa cả ngữ pháp đều đúng rồi nhưng còn 3 đáp án nữa chúng ta cùng xem nhé!

Câu thứ 2 : にちようびは いつも いえで あんぜんに して います。Các bạn có thấy không あんぜん không dùng với にする nên đây là đáp án sai.

Câu thứ 3 : この きかいは あんぜんてきに つかって ください。Xét thấy tính từ てきとう không đi ghép với đuôi てき ở phía sau mà bản thân nó đã là tính từ đuôi な rồi, nên đây cũng là đáp án sai.

Câu thứ 4 : わたしは げんきですから、あんぜんして ください。Tương tự như câu 2 あんぜん không dùng với する nên đây là đáp án sai.

Kết luận :

Từ việc phân tích trên, có thể kết luận : đáp án đúng là câu số 1.

Trên đây là nội dung bài viết Cách dùng từ あんぜん- Từ vựng tiếng Nhật N3. Mời các bạn cùng xem các bài tương tự khác trong loạt bài viết : Cách dùng từ vựng tiếng Nhật N3 trong chuyên mục : Từ vựng N3.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *