Cách dùng từ へんじ – Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ へんじ – Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ へんじ- Từ vựng tiếng Nhật N3. Chào các bạn trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật N3 lần này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn những từ vựng N3 hay xuất hiện trong đề chọn cách dùng đúng. Mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 1 từ vựng và 4 câu hỏi phía dưới. Các bạn sẽ phải đọc từng câu hỏi để chọn cách trả lời đúng nhất cho từ vựng đó (xem câu hỏi mẫu trong bài : Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3).

Cách dùng từ へんじ - Từ vựng tiếng Nhật N3

Đây là dạng bài đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ cách dùng của từ trong các tình huống Nhất định. Nếu không nắm rõ ý nghĩa và cách dùng, các bạn khó có thể làm được dạng bài này. Hiểu lơ mơ ý nghĩa của từ cũng là một nguyên nhân mà nhiều bạn rất sợ dạng bài này.

Cách dùng từ へんじ – Từ vựng tiếng Nhật N3

Từ loại :   danh động từ

Ý nghĩa : trả lời

Ví dụ trong đề thi :

つぎのことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのを 1・2・3・4 から 一つ えらびなさい
Hãy chọn cách dùng đúng nhất của từ trong các câu 1, 2, 3, 4

へんじ

テレビのへんじがきこえません。
へんじをだれにかりますか。
へんじをすぐにおこなってしまいました。
名前をよびましたがへんじがありませんでした。

Giải thích

Câu thứ 1 : テレビのへんじがきこえません。Có nghĩa là : “Tôi không thể nghe thấy cẩu trả lời của ti vi”,thật là kì lạ, tại sao ti vi lại trả lời chúng ta được chứ, nên đây là đáp án sai.

Câu thứ 2 : へんじをだれにかりますか。Câu này có nghĩa là : “Bạn mượn ai câu trả lời thế?”, dịch nghĩa thấy thật buồn cười phải không các bạn, sao chúng ta lại có thể mượn câu trả lời của người khác được chứ, nên chúng ta cũng không chọn đáp án này.

Câu thứ 3 : へんじをすぐにおこなってしまいました。Câu này có nghĩa là: “Tôi đã lập tức đưa ra câu trả lời” , xét về nghĩa thì có vẻ ok nhưng へんじ không đi được với động từ おこなう nên đây cũng là đáp án sai.

Câu thứ 4 : 名前をよびましたがへんじがありませんでした。Câu này có nghĩa là: “Mặc dù có người gọi tên tôi nhưng tôi đã không trả lời” , cả ý nghĩa và ngữ pháp của câu này đều đúng nên đây chính là đáp án mà chúng ta cần chọn.

Kết luận :

Từ việc phân tích trên, có thể kết luận : đáp án đúng là câu số 4.

Trên đây là nội dung bài viết Cách dùng từ へんじ – Từ vựng tiếng Nhật N3. Mời các bạn cùng xem các bài tương tự khác trong loạt bài viết : Cách dùng từ vựng tiếng Nhật N3 trong chuyên mục : Từ vựng N3.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: